Đền Lâm sơn Linh từ

Tổ 1, Phường Nông Tiến, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
lamsonlinhtutq@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Đền Lâm Sơn Linh Từ, nằm trên địa bàn tổ 2 phường Nông Tiến (thành phố Tuyên Quang), nằm dưới chân núi Dùm bên dòng Lô lịch sử, xung quanh nhiều cây cổ thụ tạo nên cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Những điểm lân cận

Bản đồ