Đền Thượng

Xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
denthuongtq@gmail.com
02073880011

Dịch vụ

Mô tả

Đền Thượng, xã Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang), thờ Mẫu thần, được xây dựng năm 1801. Tương truyền đời trước có hai công chúa là Ngọc Lân (tức Mai Hoa công chúa) và Phương Dung công chúa (tức Quỳnh Hoa công chúa) theo xa giá đi xem xét địa phương đỗ thuyền ở bờ sông. Đến đêm nổi cơn mưa gió, hai công chúa vụt bay lên trời, người ta cho là linh dị, lập đền để thờ. Đền có cấu trúc theo kiểu chữ Đinh, lưng tựa vào núi Dùm, quay mặt ra dòng Lô, là nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình. Đền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia năm 2016.

Những điểm lân cận

Bản đồ