Đền Bách Thần

Tổ 11/9, Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
denbachthan@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, đền thờ Tam phủ công đồng cùng các vị thần linh trong tín ngưỡng thờ mẫu, đặc biệt là thờ tướng quân Ma Doãn Giảo người con của quê hương Chiêm Hóa có công giúp dân đánh giặc "Cờ đen" vào khoảng cuối thế kỷ XIX; đền Bách Thần gắn với Lễ hội Lồng Tông mồng 8 tháng giêng (âm lịch) hàng năm, là biểu tượng cho nét văn hoá tâm linh của nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hoá. 

Những điểm lân cận

Bản đồ