Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
bqlqttq@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nằm ở trung tâm thành Phố Tuyên Quang

Những điểm lân cận

Bản đồ