Cửa hàng cá sạch Cảnh Anh

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
canhanh@gmail.com
0972038599

Mô tả

Chuyên cung cấp các loại cá, cá đặc sản, cá lòng hồ thủy điện Tuyên Quang

Bản đồ