Thủy sản Đức Nguyên

Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
thuysanducnguyen@gmail.com
0912531839

Mô tả

Nuôi trồng, chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Bản đồ