Thịt Trâu Thượng Hường

Khu Chợ Lăng Can, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
thitrauthtq@gmail.com

Mô tả

Thịt Trâu Thượng Hường

Bản đồ