Nhà hàng 168 đặc sản dê

Tổ 15 Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
168@gmail.com
0917758608

Dịch vụ

Mô tả

Đối diện với UBND phường Phan Thiết, nổi tiếng với các món ăn đặc trưng chuyên biệt về dê.

Những điểm lân cận

Bản đồ