Nhà hàng Hà Thành

Thuộc khách sạn Á Châu, thôn Nước Nóng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
khachsanachautq@gmail.com
0912510059

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng thuộc khách sạn Á Châu

Những điểm lân cận

Bản đồ