Nhà hàng Dũng Yến

Km30, xã Thái Sơn Xã Thái Sơn, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang
dungyentq@gmail.com
0984503999

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Dũng Yến km30 đường Tuyên quang - Hà Giang nằm trên trục đường Quốc lộ 2, tiện lợi cho việc di chuyển của khách hàng khi trên đường lên Hà Giang hay thị trấn Tân Yên huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Nà Hang

Những điểm lân cận

Bản đồ