Nhà hàng Sông Gâm

Tổ Vĩnh Khang Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
songgamtq@gmail.com
0976089084

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng nằm tại trung tâm huyện, thuận tiện đi lại…

Những điểm lân cận

Bản đồ