Nhà hàng Cường Tứ

Thôn Nà Khà, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
null@gmail.com
0368087656

Dịch vụ

Mô tả

Ăn sáng; 20.000
Cơm đạt 800-1tr

Những điểm lân cận

Bản đồ