Nhà hàng Vượng Duy

Thôn Nà Khà, Thị trấn Lăng Can, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
null@gmail.com
0972725871

Dịch vụ

Mô tả

 

Nhà hàng nằm ở trung tâm huyện Lâm Bình

Những điểm lân cận

Bản đồ