Nhà hàng - Hợp tác xã Hoàng Tuấn

Thôn Nà Tông, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
null@gmail.com
0335774842

Dịch vụ

Mô tả

Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Homestay và dịch vụ ăn trên thuyền, ngủ nghỉ, dịch vụ cho thuê thuyền thăm quan trên hồ, và thuê thuyền Kayjak.

Những điểm lân cận

Bản đồ