Nhà hàng Trung Hoài

Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
nntrunghoaiys@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Trung Hoài; điện thoại: 0914064789

Những điểm lân cận

Bản đồ