Thành Xuân Quán

Km 15 đường Tuyên Quang - Hà Nội Phường Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
thanhxuan.doican@gmail.com
0912909615

Dịch vụ

Mô tả

Thành Xuân Quán

Km 15 đường Tuyên Quang - Hà Nội

Lá mơ to

các món: Sườn Chiên, Lẩu, Chó om bia, Nhận đặt tiệc hội nghị

Những điểm lân cận

Bản đồ