Nhà hàng Thanh Hương

km5, Tuyên Quang - Hà Giang Xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
NNTHANHHUONGYS@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng Thanh Hương; đt: 0398.156020

Những điểm lân cận

Bản đồ