Nhà nghỉ Minh Nguyệt 2

Xóm km9, Thị trấn Yên Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
nnthangquanys@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Minh Nguyệt 2; Điện thoại097 898 82 07

Những điểm lân cận

Bản đồ