Nhà nghỉ Thanh Bình

Thị trấn Yên Sơn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang
nnthanhbinhys@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Thanh Bình; Là điểm đến lý tưởng khi đến du lịch tại Tuyên Quang

Những điểm lân cận

Bản đồ