Nhà Nghỉ Hương Giang

Tổ 19 - Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
huonggiang@gmail.com
0387462704

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Nghỉ Hương Giang, Tổ 19 - Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

Những điểm lân cận

Bản đồ