Nhà Nghỉ Thanh Thanh

Tổ 06 - Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
thanhthanh@gmail.com
0344935980

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Nghỉ Thanh Thanh, Tổ 06 - Phường Ỷ La, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang.

Những điểm lân cận

Bản đồ