Nhà Nghỉ Bên Hồ

Tổ 32 - Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
benho@gmail.com
02703826579

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Nghỉ Bên Hồ Tổ 32 - Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang năm trung tâm thành phố  là địa điểm cho khách lưu trú  thuân tiện cho việc đi lại

Những điểm lân cận

Bản đồ