Nhà Nghỉ Ánh Tuyết

Tổ 27- Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
anhtuyet@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Nghỉ Ánh Tuyết Tổ 27- phường Phan Thiết, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang với khoang gian thoáng mát  dành cho du khách 

Những điểm lân cận

Bản đồ