Nhà nghi Quang Vũ

Thôn Bản Chợ, Xã Thượng Lâm, Huyện Lâm Bình, Tỉnh Tuyên Quang
nhanghiquangvutq@gmail.com
0357235449

Dịch vụ

Mô tả

Nằm trung tâm chợ Thượng Lâm

Những điểm lân cận

Bản đồ