Cơm - Lẩu Khoái Thành    

Mỹ Bằng, Xã Mỹ Bằng, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang -

Đặt bàn online để nhận nhiều ưu đãi

Thông tin chung

Mô tả

Cơm - Lẩu Khoái Thành; điện thoại: 03355000079

Thông tin cơ bản

Mở cửa: 08:00

Đóng cửa: 23:59

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người: đ

Điểm đặc trưng