Đền Đầm Hồng

Thôn Đầm Hồng 2, Xã Ngọc Hội, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
denamhong@gmail.com

Dịch vụ

Mô tả

Là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, đền thờ Địa tiên Thánh Mẫu với kiến trúc đền độc đáo theo thuyết phong thủy “Tiền minh đường, hữu hậu chẩm”, là nơi thủy tụ phúc; đền còn lưu giữ được 4 bức đại tự cổ, trong đó bức cổ nhất là bức Cao Thanh Túc, cách đây gần 200 năm. 

Những điểm lân cận

Bản đồ