Nhà hàng Hà Trang

Thôn Tân Hải Thành Thị trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang
hatrangtq@gmail.com
0913050943

Dịch vụ

Mô tả

Nhà hàng khu vực km 9 đường quốc lộ 2, tiện lợi cho việc di chuyển, đi lại.

Những điểm lân cận

Bản đồ