Nhà Hàng Thái Rắn

Km8 Tuyên Quang - Hà Nội Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
thairan.luongvuong@gmail.com
0912246481

Dịch vụ

Mô tả

Nhà Hàng Thái Rắn 

Các món đặc sản rắn rất nổi tiếng, các món ăn đặc sản khác

Địa chỉ: Km8 Tuyên Quang - Hà Nội, Xã Lưỡng Vượng , Thành phố Tuyên Quang

Những điểm lân cận

Bản đồ