Nhà nghỉ Hoàng Gia

Km 6 đường Tuyên Quang - Hà Nội, Xã Lưỡng Vượng, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
hoanggia.luongvuong@gmail.com
0985853053

Dịch vụ

Mô tả

Nhà nghỉ Hoàng Gia

Những điểm lân cận

Bản đồ