Hotel Bảo Trang

Số nhà 219, đường Phạm Văn Đồng Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
hotelbaotrangtq@gmail.com
0969420420 020738138

Dịch vụ

Mô tả

Hotel Bảo Trang

Những điểm lân cận

Bản đồ